در آئین اشر، مردم خودشان لایروبی و پاکسازی رود هیرمند را طی مراسمی خاص انجام می‌دهند.