حذف برنامه‌ای از شبکه نسیم با دستور مستقیم رئیس صدا و سیما