روسیه: موضوع حاکمیت اسرائیل بر دره اردن در دیدار پوتین و نتانیاهو مطرح نشد