رونالدو اولین بازیکن با سه قهرمانی در 3 لیگ معتبر اروپا