در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، حتی یک بار به نام “محمد بن سلمان” در بخش مربوط به پرونده قتل فجیع “جمال خاشقجی” اشاره نشده است.