فولاد – پرسپولیس/ از شایعه لغو بازی تا شایعه سقوط پایه نورافکن در بین هواداران!