فیسبوک: جریمه نتانیاهو به دلیل سخنان تبعیض‌آمیز علیه مردم عرب