مجلس سنا، پایان حمایت آمریکا از ائتلاف علیه یمن را تصویب کرد